Середня загальноосвітня школа № 35 м. Кам'янське

 ЗНО

Міністерство oсвіти і науки, молоді та спорту України
Педагогічна преса Національна дитяча гаряча лінія
Вчитель інфо

Навчальний процес

Завдання педагогічного колективу на новин 2017-2018 н.р.

 

1. В основу роботи школи покласти наступні нормативні документи:

 1.1. Закон України «Про освіту», «Про загальну середню освіту»

 1.2. Про Національну стратегію розвитку освіти в Україні на період до 2021р.

 1.3. Державні стандарти початкової, базової і повної середньої освіти

 1.4. Концепція нової української школи

 1.5. Концепцію профільного та допрофільного навчання

 1.6. Концепцію художньо – естетичного  та екологічного виховання учнів

 1.7. Концепція національно-патріотичного виховання дітей і молоді, затверджена наказом МОНу №641 від 16.06.2015р

2. Оптимізація мережі класів з урахуванням демографічних, економічних, соціальних перспектив розвитку міста, потреб громадян та суспільства
3. Робота над провідним науково – методичним проектом області «Основні стратегії соціалізації особистості громадянського суспільства» (третій етап), проектом міста «Забезпечення індивідуальної освітньої траєкторії особистості в умовах розбудови громадянського суспільства» та  проектом школи «Створення гуманістичного освітнього середовища як чинник успішної соціалізації особистості громадянського суспільства»
4. Оновлення змісту, форм і методів організації навчально-виховного процесу на засадах особистісної орієнтації, компетентнісного підходу:

4.1. Розробка заходів щодо підвищення якості навчальних досягнень учнів на основі діагностики та моніторингу результатів ДПА та ЗНО.

4.2. Впровадження для учнів 1 класу Всеукраїнського науково-методичного проекту «Інтелект України»

4.3 Забезпечення підготовки до участі в міжнародному дослідженні якості середньої освіти PISA-2018

4.4. Організація належного психологічного і соціального супроводу дітей, постраждалих внаслідок військових дій, а також їх батьків.

4.5. Активізація роботи з обдарованими і талановитими дітьми, створення умов для розвитку їх творчих здібностей і навичок самостійного наукового пізнання, самоосвіти та самореалізації. (робота в шкільній творчій лабораторії «Пошук», участь в гуртках і секціях).

4.6. Продовження роботи по комп’ютеризації навчально – виховного процесу.  Розробка графіка зайнятості кабінету інформатики. з метою проведення уроків вчителями-предметниками за допомогою інтерактивної дошки.

4.7. Проведення практикуму «Досвід роботи вчителя-предметника з інтерактивною дошкою».

5. Науково – методичне забезпечення  профільного навчання.

5.1. Реалізація завдань Міжнародного експерименту «Науково-методичні засади впровадження фінансової грамотності у навчально-виховний процес навчальних закладів»

5.2. Реалізація завдань українсько-польського проекту «Шкільна академія підприємництва»,

      5.3. Співпраця з банками міста для проходження навчальної практики, з метою організації до профільної підготовки учнів.

      5.4. Впровадження курсів економічного спрямування за рахунок варіативної складової навчального плану

      5.5. Проведення міського семінару-практикуму для вчителів економіки.

      6. Забезпечення наступності та узгодженості в роботі різних соціальних інституцій

     6.1. Продовження співпраці школи з комунальним закладом «Дошкільний навчальний заклад (ясла-садок) №39 «Ромашка»

     6.2. Активізація  співпраці школи з вищими навчальними закладами ДТУ м. Кам’янське,  гірничим університетом м. Дніпро, університетом економіки і права ім. Альфреда Нобеля відповідно укладених угод

     6.3. Розширення мережі співпраці школи з ВНЗ міста та області

     7.  Збереження здоров’я через освіту

7.1 Робота над реалізацією регіонального  педагогічного експерименту «Управління екологічною освітою шкільного простору в інтересах сталого розвитку».

7.2  Використання здоров¢язберігаючих технологій у навчально-виховному процесі.

7.3 Заходи по розбудові спортивного майданчика

7.4. Забезпечення учнів гарячим, збалансованим харчуванням, згідно з натуральними нормами, визначеними Постановою Кабінету міністрів України від 22.11.2004 р. № 1591

      7.5. Забезпечення повного медичного супроводу учнів та медико-педагогічного контролю за уроками фізичної культури

      7.6. Оздоровлення учнів у пришкільних таборах відпочинку з денним перебуванням.

      7.7. Налагодження взаємодії з установами та структурними підрозділами міста щодо проведення профілактичної роботи з питань запобігання протиправній поведінці, алкогольній та наркотичній залежності дітей, учнівської та студентської молоді

8. Виховання дитини, як громадянина країни

8.1  Формування національно – свідомого громадянина, патріота, який вміє осмислювати моральні та культурні цінності, історію, звичаї, обряди і символіку держави через

-   Всеукраїнські експедиції «Моя Батьківщина - Україна»

-   Роботу музею Бойової слави

-   Роботу Світлиці народного побуту                                                                                                    

-   Народознавчі свята

-   Дитячу громадську організацію «Патріот»

    -  Роботу учнівського самоврядування (рада «Лідер») (5-11 кл.) та євроклубу «Час і ми»

8.2. Урізноманітнення форм і методів національно-патріотичного виховання дітей та молоді, забезпечення участі вихованців у Всеукраїнській дитячо-юнацькій військово-патріотичній грі «Сокіл» («Джура»)

8.3. Співпраця з Радою ветеранів міста та району, МГО»Кодацьке військо запорізьке». громадською організацією «Пошук. Дніпро», волонтерськими організаціями «Лелека», «Патріот».

   9. Відзначення 60-річного ювілею закладу
  10. Робота над реалізацією регіонального педагогічного експерименту «Формування художньо-естетичної компетентності особистості в інтересах сталого розвитку засобами декоративно–вжиткового  мистецтва»
  11. Залучення батьків до навчально – виховної діяльності в школі

                   - Тематичні батьківські збори

- Дні відкритих дверей (відкриті уроки та позакласні заходи)

- Організація гуртків і секцій

- Допомога у зміцненні матеріально – технічної бази школи

- Участь в роботі піклувальної ради, ради школи, батьківського комітету

   12. Побудова співпраці адміністрації, вчителів-предметників та класних керівників на основі діагностики та аналізу результатів їх роботи.